Funkcionalnosti

Ispis

Robno poslovanje
Predračuni
Izdati računi
Primljeni računi
Izdate narudžbe
Primljene narudžbe
Dnevni izvještaj
Maloprodaja, veleprodaja, proizvodnja
Trgovačke evidencije
Podešavanja
Postavke ispisa
Postavke saopšenja
Postavke organizacije
Poreski period za PDV
Postavke tekućih računa
Postavke za pokazatelje
Šifrarnici
Stranke
Artikli
Skladišta
Kontni plan
Automatski konti
Vrste rashoda
Nositelj troška
Vrste dopisa
Radna mjesta

Finansijsko poslovanje
Finansije
Knjiženje izvoda
Blagajna
Otvorene stavke
Obračun kamata
Likvidatura
Obračun PDV-a
Godišnji obračun
Godišnji bilans
Pokazatelji

Zarade
Obračun zarada
Druga lična primanja
M4 obrazac

Kadrovska
Personalne mape radnika
Kadrovska analitika
Rješenja o godišnjem odmoru
Službena putovanja
Dokumenti
Naručeni ispisi
Dopisi i ugovori
Dokumenti
Istorija
Uvoz

Preuzmi: Opis funkcionalnosti