Mobis d.o.o. Mostar joomla templates

Mobilni Billans

E-mail Ispis PDF

Mobilni Billans je idealno rješenje za preduzetnike koji žele ili trebaju pristup svojim podacima odmah, bilo gdje i bilo kada. Statistika pokazuje da oko 90% preduzetnika posjeduje računar ili u kancelariji ili kod kuće. Isti procenat ih ima i pristup internetu. Procenat onih preduzetnika koji mogu pristupiti svojim poslovnim podacima online je kritično mali - ispod 1%. Procenat preduzetnika koji za pristup svojim podacima koriste mobilni telefon je još manji.

Primjeri upotrebe
Ako preduzetnik želi da vidi podatke o primljenim računima za struju za posljednjih 6 meseci, potrebno je samo par sekundi da izabere šta želi i spisak već dobija na svoj mobilni telefon. Ako želi da vidi otvorene stavke, postupak je sličan. Pomoću Mobilnog Billansa, na mobilni telefon se mogu dobiti skoro svi podaci, koji se mogu dobiti i u Billansu.
Ako preduzetnik želi da ga Billans obavještava o svakom primljenom računi koji je, nor. 10% veći od prethodnog, to se lako može podesiti, a zatim mu Billans automatski šalje SMS. Ako želi da vidi stanje prihoda i rashoda svakog drugog ponedeljka, Billans če mu takve podatke slati u dogovorenom vremenu. Ako kupac ima rođendan,Billans će ga i o tome obavijestiti. Pristup podacima sa mobilnog telefona je jednostavno, brzo i jeftino.

Billans

Šta je Billans ?

Šta je Billans ?

Billans je internet poslovno rješenje za mala i srednja preduzeća....

POS Billans

POS Billans

POS Billans je prvenstveno namijenjen korisnicima koji imaju potrebu izdavati...

Mobilni Billans

Mobilni Billans

Mobilni Billans je idealno rješenje za preduzetnike koji žele ili...

Uštede

Uštede

Uštede su izračunate na period od tri godine po jednom...

Funkcionalnosti

Funkcionalnosti

Robno poslovanje Predračuni Izdati računi Primljeni računi Izdate narudžbe Primljene...

Opis cjenovnika

Opis cjenovnika

Billans cjenovnik obuhvata tri tipa licenci: licence za preduzetnike, licence...

Za preduzeća

Za preduzeća

Preduzetnik može da koristi samo dio ili čitav Billans. Ako...

Računovodstvene agencije

Računovodstvene agencije

Računovodstvena agencija ima pravo korišćenja svih funkcionalnosti Billlansa. Ako preduzetnik...

Cjenovnik za PROplate

Cjenovnik za PROplate

PROplate se koriste za obračune plata za preduzeća koja imaju...