Mobis d.o.o. Mostar joomla templates

Računovodstvene agencije

E-mail Ispis PDF


Računovodstvena agencija ima pravo korišćenja svih funkcionalnosti Billlansa. Ako preduzetnik za kojeg računovodstvena agencija vodi knjigovodstvo želi koristiti samo dio ili cijeli Billans u ONLINE modu, za takvog preduzetnika važe cijene iz cjenovnika za preduzetnike.

Broj licenci agencije 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cijena licence na mjesec 40 50 80 110 150 180 210 250 300 350 410

* Ova cijena važi samo za računovodstvene agencije koje imaju svoju agenciju prijavljenu kao dopunsku delatnost.

- Cijene su izražene u KM bez PDV-a

Billans

Šta je Billans ?

Šta je Billans ?

Billans je internet poslovno rješenje za mala i srednja preduzeća....

POS Billans

POS Billans

POS Billans je prvenstveno namijenjen korisnicima koji imaju potrebu izdavati...

Mobilni Billans

Mobilni Billans

Mobilni Billans je idealno rješenje za preduzetnike koji žele ili...

Uštede

Uštede

Uštede su izračunate na period od tri godine po jednom...

Funkcionalnosti

Funkcionalnosti

Robno poslovanje Predračuni Izdati računi Primljeni računi Izdate narudžbe Primljene...

Opis cjenovnika

Opis cjenovnika

Billans cjenovnik obuhvata tri tipa licenci: licence za preduzetnike, licence...

Za preduzeća

Za preduzeća

Preduzetnik može da koristi samo dio ili čitav Billans. Ako...

Računovodstvene agencije

Računovodstvene agencije

Računovodstvena agencija ima pravo korišćenja svih funkcionalnosti Billlansa. Ako preduzetnik...

Cjenovnik za PROplate

Cjenovnik za PROplate

PROplate se koriste za obračune plata za preduzeća koja imaju...