Mobis d.o.o. Mostar joomla templates

Opis cjenovnika

E-mail Ispis PDF


Billans cjenovnik obuhvata tri tipa licenci: licence za preduzetnike, licence za računovodstvene agencije i licence za PROplate.

Billans za preduzetnike

FREE BILLANS omogućava preduzetniku besplatno korišćenje svih osnovnih funkcionalnosti Billansa za jednu godinu. U cijenu osnovne licence FREE BILLANSa uključeni su jedno preduzeće i dva korisnika. Preduzetnik može mjesečno da izdaje do 5 računa.

BASIC BILLANS omogućava neograničeno korišćenje svih funkcija osim zaliha, knjigovodstva i plata. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i dva korisnika, od toga jedan samo sa pravom za online preglede. On-line pregled je namijenjen računovodstvenoj agenciji koja tom preduzeću vodi računovodstvo.

SILVER BILLANS omogućava neograničeno korišćenje svih funkcija osim knjigovodstva i plata. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i dva korisnika, od toga jedan samo s pravom za online preglede, koji je namenjen računovodstvenoj agenciji koja preduzeću vodi računovodstvo.

GOLD BILLANS omogućava neograničeno korišćenje svih funkcija osim plata. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i jedan korisnik.

BILLANS PLATINUM omogućava neograničeno korišćenje svih funkcija Billansa. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i jedan korisnik.

Billans

Šta je Billans ?

Šta je Billans ?

Billans je internet poslovno rješenje za mala i srednja preduzeća....

POS Billans

POS Billans

POS Billans je prvenstveno namijenjen korisnicima koji imaju potrebu izdavati...

Mobilni Billans

Mobilni Billans

Mobilni Billans je idealno rješenje za preduzetnike koji žele ili...

Uštede

Uštede

Uštede su izračunate na period od tri godine po jednom...

Funkcionalnosti

Funkcionalnosti

Robno poslovanje Predračuni Izdati računi Primljeni računi Izdate narudžbe Primljene...

Opis cjenovnika

Opis cjenovnika

Billans cjenovnik obuhvata tri tipa licenci: licence za preduzetnike, licence...

Za preduzeća

Za preduzeća

Preduzetnik može da koristi samo dio ili čitav Billans. Ako...

Računovodstvene agencije

Računovodstvene agencije

Računovodstvena agencija ima pravo korišćenja svih funkcionalnosti Billlansa. Ako preduzetnik...

Cjenovnik za PROplate

Cjenovnik za PROplate

PROplate se koriste za obračune plata za preduzeća koja imaju...