Mobis d.o.o. Mostar joomla templates

PANTHEON™ ME - Medium Enterprise

E-mail Ispis PDF


Podrška poslovnoj analizi
Verzija ME (Medium Enterprise) je namijenjna onim srednjim i velikim preduzećima koja zahtjevaju analitičku pomoć softvera pri analiziranju i predviđanju poslovnih tokova preduzeća.Paket DataLab PANTHEON™ Medium Enterprise (ME), pored svih funkcionalnosti nižeg paketa (SE) sadrži programski paket DataLab OTOS i alat, koji sa upotrebom OLAP servera, omogućava brzu "drill - down" analitiku obimnih podataka i automatizuje preglede nad stanjem poduzeća. Izvanredno moćan dodatak omogućava:

-praćenje indikatora u prodaji,

-nabavci,

-proizvodnji,

-finansijama,

-analizu prodaje po artiklima i grupama

-analizu prodaje po kupcima i grupama-obrt zaliha,-neobrtujuće artikle,

-finansijska opterećanja i pokrivanja,

-analizu nabave,

-pouzdanost dobavljača,

- trendove
-...