Mobis d.o.o. Mostar joomla templates

Računovodstvene agencije

E-mail Ispis PDF


Računovodstvena agencija ima pravo korišćenja svih funkcionalnosti Billlansa. Ako preduzetnik za kojeg računovodstvena agencija vodi knjigovodstvo želi koristiti samo dio ili cijeli Billans u ONLINE modu, za takvog preduzetnika važe cijene iz cjenovnika za preduzetnike.

Broj licenci agencije 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cijena licence na mjesec 40 50 80 110 150 180 210 250 300 350 410

* Ova cijena važi samo za računovodstvene agencije koje imaju svoju agenciju prijavljenu kao dopunsku delatnost.

- Cijene su izražene u KM bez PDV-a