Mobis d.o.o. Mostar joomla templates

Opis cjenovnika

E-mail Ispis PDF


Billans cjenovnik obuhvata tri tipa licenci: licence za preduzetnike, licence za računovodstvene agencije i licence za PROplate.

Billans za preduzetnike

FREE BILLANS omogućava preduzetniku besplatno korišćenje svih osnovnih funkcionalnosti Billansa za jednu godinu. U cijenu osnovne licence FREE BILLANSa uključeni su jedno preduzeće i dva korisnika. Preduzetnik može mjesečno da izdaje do 5 računa.

BASIC BILLANS omogućava neograničeno korišćenje svih funkcija osim zaliha, knjigovodstva i plata. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i dva korisnika, od toga jedan samo sa pravom za online preglede. On-line pregled je namijenjen računovodstvenoj agenciji koja tom preduzeću vodi računovodstvo.

SILVER BILLANS omogućava neograničeno korišćenje svih funkcija osim knjigovodstva i plata. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i dva korisnika, od toga jedan samo s pravom za online preglede, koji je namenjen računovodstvenoj agenciji koja preduzeću vodi računovodstvo.

GOLD BILLANS omogućava neograničeno korišćenje svih funkcija osim plata. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i jedan korisnik.

BILLANS PLATINUM omogućava neograničeno korišćenje svih funkcija Billansa. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i jedan korisnik.