Mobis d.o.o. Mostar joomla templates

Uštede

E-mail Ispis PDF


Uštede su izračunate na period od tri godine po jednom računaru, na osnovu iskustva, poznavanja tržišta i troškova u računovodskim agencijama i poznavanju preduzetnika, koji imaju računovodstvo kod sebe. Uštede se računaju u odnosu na troškove koje imaju korisnici koji upotrebljavaju rješenja u DOS ili Windows okruženjima. Za kalkulaciju smo kao interni trošak uzeli 10 KM na sat, a za trošak vanjskih saradnika (npr. servisera) 40 KM na sat. Nema troškova kupovine programa. Za Billans se plaća samo mjesečna naknada za korišćenje.

OPIS UŠTEDA Na mjesec
Za korišćenje bilansa ne trebate server niti zahtjevan računar 40KM
Terenska podrška sa strane servisera se smanjuje na minimum, a najčešće na nulu zbog online podrške koja je ugrađena u Billans (help, Scype, Teamviewer,  video help) 20KM
Prenos dokumenata u agenciju se smanjuje na minimum, a najčešće na nulu 20KM
Rad sa Billansom je toliko jednostavan da su uštede kod rada najmanje 2 sata mjesečno 20KM
Alarmni sistem brine da nešto ne zaboravite i da zbog toga nemate troškova 20KM
Podatke i dokumentaciju nije potrebno arhivirati 20KM
Smanjuje se vrijeme traženja dokumenata i vrijeme slanja, te primanja dokumenata 10KM
Dokumente ne treba fizički nositi u i iz agencije (fax, mail) 20KM
Komunikacija između korisnika Billansa i komunikacija preduzetnika sa klijentima je brža, efikasnija i jeftinija 20KM
Dopisi, računi i drugi izlazni dokumenti mogu se slati direktno iz Billansa na mail, fax i mobilne telefone 10KM
Nema instalacija novih verzija programa kao i pračenja zakonskih propisa 20KM
Ukupna ušteda na mjesec 220KM